INFORMATION

 

Her findes diverse dokumenter vedr. Golfparken, som kan downloades.

Lokalplan

Lokalplan for Golfparken, den gælder dog ikke for etape 1.

Hent måleblade her

Måleblad < for etape 2

Måleblad < for etape 3

Måleblad < for etape 4

Jordbundsundersøgelse for etape 2 < Vejledende jordbundsundersøgelse i etape 2

Grundejerforenings vedtægter – etape 1 <Vedtægterne for Grundejerforeningen i Golfparken Frederikshavn, etape 1

Grundejerforenings vedtægter – etape 2 <Vedtægterne for Grundejerforeningen i Golfparken Frederikshavn, etape 2

Grundejerforenings vedtægter – etape 3 <Vedtægterne for Grundejerforeningen i Golfparken Frederikshavn, etape 3

Grundejerforenings vedtægter – etape 4 <Vedtægterne for Grundejerforeningen i Golfparken Frederikshavn, etape 4